બેસ!

બેસવાનું દે વચન તો પાળ, બેસ!
થઈ શકે તો તું જવાનું ટાળ, બેસ!

જો તું ઇચ્છે થઈ શકે બંનેનું કામ,
તું વિહરતું પંખી છે હું ડાળ, બેસ!

વાત જાણે છે હવે એ કાગડો,
આપશે ક્યાંથી પૂરી? શિયાળ બેસ!

એકધારો ચાલતો અટક્યા વિના,
કોક દિ’ તો થાક ખાવા કાળ, બેસ!
વારતા ના માંડ, પ્રશ્નો પણ ન પૂછ,
અમથા અમથા આવીને વેતાળ બેસ.

થોડું પાસે બેસ થોડું ભીતરે,
બેઉ જગ્યાએ સમય તું ગાળ, બેસ!

- અનિલ ચાવડા

આ કવિતાનું પઠન સાંભળો યુટ્યૂબ પર... 


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો